1:ĐỪNG THẤY XẤU MÀ CHÊ BAI
2:ĐỪNG THẤY TÀI MÀ GANH TỊ
3:ĐỪNG HIỀM KHỊ KẺ GHÉT MÌNH
4:ĐỪNG ĐOẠN TÌNH KHI GIÀU CÓ
5:ĐỪNG NÓI KHÓ LÚC GIAN NAN
6:ĐỪNG NGỠ NGÀNG KHI HOẠN NẠN
7:ĐỪNG LÀM BẠN VỚI KẺ MÊ
8:ĐỪNG BỎ NGHỀ KHI THẤT BẠI
9:ĐỪNG BẠI HOẠI LÚC KHÓ KHĂN
10:ĐỪNG SỞ KHANH NGƯỜI KHÁC PHÁI
11:ĐỪNG SÙNG ÁI KẺ NỊNH MÌNH
12:ĐỪNG THƯƠNG TÌNH MÀ THU NHẬN
13:ĐỪNG TÁN TẬN CẢ LƯƠNG TÂM
14:ĐỪNG LẦM BẦM KHI NÓNG GIẬN
15:ĐỪNG KỀ CẬN KẺ DỐI GIAN
16:ĐỪNG BƯỚNG CÀN KHI TRANH CÃI
17:ĐỪNG BẠC ĐÃI CHUYỆN HỌC HÀNH
18:ĐỪNG LOANH QUANH NƠI QUÁN RƯỢU
19:ĐỪNG RŨ RƯỢI LÚC BI QUAN
20:ĐỪNG LÀM SANG KHI NGHÈO ĐÓI
21:ĐỪNG SOI MÓI CHUYỆN NGƯỜI TA
22:ĐỪNG LÁNH XA KẺ HIỀN TRÍ
23:ĐỪNG NHỤC TRÍ LÚC BI QUAN
24:ĐỪNG HOANG MANG KHI NGUY VIỄN
25:ĐỪNG GÂY CHIẾN VỚI KẺ SAY
26:ĐỪNG ĐI VAY CHƠI CỜ BẠC
27:ĐỪNG LẠNH NHẠT VỚI ĐỒNG TIỀN
28:ĐỪNG NÓI NHIỀU MÀ LÀM ÍT
29:ĐỪNG QUẤN QUÝT LÚC CHIA TAY
30:ĐỪNG CÓ ĐÌ NGƯỜI NGAY THẲNG
31:ĐỪNG LA MẮNG CHỖ ĐÔNG NGƯỜI
32:ĐỪNG CHÊ CƯỜI NGƯỜI KHUYẾT TẬT
33:ĐỪNG TẤT VẬT CHUYỆN HƯ SINH
34:ĐỪNG CHO MÌNH LÀ NGƯỜI GIỎI
35:ĐỪNG CÓ HỎI CHUYỆN TẦM PHÀO
36:ĐỪNG KHÁT KHAO NGUỒN BẤT CHÍNH
37:ĐỪNG BẤT KÍNH VỚI BỀ TRÊN
38:ĐỪNG TÌM THÊM TRONG ĐEN ĐỎ
39:ĐỪNG CHỨNG TỎ MÌNH ĐA TÀI
40:ĐỪNG NÓI DÀI TRONG CUỘC HỌP
41:ĐỪNG DUNG NẠP KẺ BẤT LƯƠNG
42:ĐỪNG NHIỄU NHƯƠNG NGƯỜI VÔ THẾ
43:ĐỪNG Ô BẾ KẺ QUYỀN CAO
44:ĐỪNG TỰ HÀO TRONG CHIẾN THẮNG